Apr
27

Pwd Last Set yada Password Last Set bilgisinin listelenmesi

Tek kullanıcı için;

get-aduser yasar -properties passwordlastset | ft Name, passwordlastset  -AutoSize

Tüm kullanıcılar için;

get-aduser -filter * -properties passwordlastset, passwordneverexpires -ResultSetSize 10000  | ft Name, passwordlastset  -AutoSize

Export edilmesi;

get-aduser -filter * -properties passwordlastset, passwordneverexpires -ResultSetSize 10000 | ft Name, passwordlastset  -AutoSize > c:\pwdlastset.txt

Not: Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla ise ResultSetSize değerini arttırın.

Mar
05

Exchange Server 2013 SP1 sonrası Transport Servisi

Exchange Server 2013 SP1 yüklenmesinden sonra Transport Servisinin başlamama sorunu için fix yayınlanmıştır. Fix’e aşağıdaki link’ten erişebilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/2938053

 

Mar
03

Exchange Server 2003 Desteği sonra eriyor.

8 Nisan 2014 tarihinde Exchange Server 2003 desteği sona ermektedir.

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=exchange+server&Filter=FilterNO

 

Jun
12

Exchange Server 2013 Poster

10 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Exchange Server 2013 posterini buradan indirebilirsiniz.

 

May
14

Can’t run Tracking Log Explorer : Access Denied

Tracking Log Explorer açtığımızda aşağıdaki hatayla karşılaşıldığında kullanıcı hesabının “Public Folder Management” RBAC grubuna eklenmesi gerekmektedir.

“Failed to connect to the Microsoft Exchange Transport Log Search service on computer “Exchange_Servername”. Verify that a valid computer name was used and the Microsoft Exchange Transport Log Search service is started on the target computer.” The error message is: Access is denied.”

May
14

Exchange Server 2010 Message Tracking yetkisini başka kullanıcıya verilmesi

Exchange server 2010 kullanılan organizasyonlarda kullanıcılardan gelecek olan mesajların durumları hakkında bilgi almak için kullanıdığımız message tracking yetkisini yardım masası yada başka kullanıcılara vermek için aşağıdaki yetkilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

Bu işlemler için RBAC gruplarını kullanıcağız. Yetki vereceğimiz kullanıcı yada grupları aşağıdaki RBAC gruplarına eklenmesi gerekmektedir.

– Recipient Management
– Public Folder Management
– View only Organization Management

Mar
30

LYNC 2010 CU5 NOW AVAILABLE – SERVER AND CLIENT

Lync Server 2010 (version 4.0.7577.197)

KB article – http://support.microsoft.com/kb/2493736

MS Download – http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=11551

 

Client (version 4.0.7577.4087)

KB article – http://support.microsoft.com/kb/2684739

MS Download (32 bit) – http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=25055

MS Download (64 bit) – http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=14490

Jan
17

Çözümpark & Microsoft ITPro Mini Camp – ANKARA ( 21 OCAK ) ve İZMİR ( 4 ŞUBAT )

ÇözümPark Bilişim Portalı olarak sizlere Microsoft İstanbul ofisinde 19 Kasım günü sunduğumuz Windows Server 8 &System Center 2012 Yenilikleri başlıklı tam günlük workshop etkinliğini yine Microsoft sponsorluğunda Ankara ve İzmir de gerçekleştiriyoruz.

Ayrıntılar için;
http://www.cozumpark.com/forums/thread/303491.aspx

Dec
20

Çözümpark Bilişim Portalı Ocak – Şubat – Mart 2012 Webcast Takvimi

http://www.cozumpark.com/forums/thread/292050.aspx

Nov
23

Csv dosyası kullanılarak toplu (bulk) contact açılması

Csv dosyası kullanılarak toplu (bulk) olarak contact açmak için aşağıdaki PS script’ini kullanabiliriz.

Import-Csv ‘addr.csv’ | `
ForEach{
New-MailContact $_.dname `
-DisplayName $_.dname `
-FirstName $_.fname `
-LastName $_.lname `
-organizationalunit “Users” `
-Alias $_.alias `
-ExternalEmailAddress $_.email
}

Csv dosyasının içeriği;
dname,fname,lname,alias,email
yasar cugalir,yasar,cugalir,yasarcugalir,yasarcugalir@gmail.com

Older posts «